Τα τελευταία νέα για την Επιχειρηματικότητα
Date:Thursday, 11 May, 2017

Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και πράξης επιβολής προστίμου

Με την εγκύκλιο ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017/12.4.2017 ορίζεται ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και πράξης επιβολής προστίμου, που εκδίδεται για ελεγχόμενο διάστημα στο οποίο εμπεριέχονται φορολογικές περίοδοι από 1 Απριλίου 2015 και εφεξής, όπως το παρακάτω υπόδειγμα.

Δείτε το υπόδειγμα ή κατεβάστε το από εδώ.