Τα τελευταία νέα για την Επιχειρηματικότητα
Date:Monday, 29 August, 2016

Μειώνονται οι μισθοί, αυξάνεται η μερική απασχόληση. 4 στους 10 εργαζόμενους με μισθό κάτω των 1000 ευρώ

Μειώνονται οι μισθοί, αυξάνεται η μερική απασχόληση. 4 στους 10 εργαζόμενους με μισθό κάτω των 1000 ευρώ

Τα στοιχεία της απασχόλησης τον Ιανουάριο του 2016 και σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Στοιχεία ΑΠΔ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Αρ. Επιχειρήσεων (1)No of Enterprises (1) Αριθμός Ασφαλισμένων (2)               Number of Insured Individuals (2)
Ανδρες Males Γυναίκες Females Σύνολο    Total
28,551 681,890 597,534 1,279,424

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 10 ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Αρ. Επιχειρήσεων (1)No of Enterprises (1) Αριθμός Ασφαλισμένων (2)               Number of Insured Individuals (2)
Ανδρες Males Γυναίκες Females Σύνολο    Total
190,067 239,355 223,626 462,981

(1) Ως αριθμός επιχειρήσεων έχει ληφθεί ο αριθμός των εδρών των επιχειρήσεων (διακριτοί Αρ.Μητρ.Εργοδότη).
(2) Ο αριθμός ασφαλισμένων αφορά τους διακριτούς ασφαλισμένους , δηλ. αν ένας ασφαλισμένος απασχολείται σε περισσότερους από έναν εργοδότη, προσμετράται μία μόνο φορά.

Αρ. Επιχειρήσεων Αριθμός Ασφαλισμένων
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
218,618 921,245 821,160 1,742,405

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Ιανουάριο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 218.618 κοινές επιχειρήσεις και 9.002 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.751.017, εκ των οποίων 1.720.110 σε κοινές επιχειρήσεις και 30.907 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,67% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,85% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,57%,  ενώ με μερική απασχόληση το 43,96%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,74% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,69% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,57% χώρας εκτός Ε.Ε.

Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 91,35%  έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,66%  άλλης χώρας Ε.Ε. και 6,98%  χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 56,52%, 2,97% και 40,52%.
Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 10,80% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,48% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 53,81% έχουν Αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 56,15%  είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,81%, και της Ρουμανίας με 4,94%.  Στις  αλλοδαπές γυναίκες, 49,89%, είναι Αλβανικής υπηκοότητας,  ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 8,81% και Ρουμάνικης με 8,28%.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,38 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,54 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 12,22.  Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 52,25€ και ο μέσος μισθός σε 1.219,69€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,58€ και 400,84€.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,19€ και ο μέσος μισθός 503,34€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,76% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε  59,78%.  Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,45% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,14%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,13%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 23,68% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,62%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,37%.  Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,23%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,15%  και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,23%.  To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,95% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,31%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,71% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 9,24%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,88% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,04%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,98%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 9,54%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,20%.

Το ποσοστό  των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,23% σε 46,33%.
Η μέση απασχόληση στις  κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,74%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,86%, στα οικοδομοτεχνικά έργα  μειώθηκε κατά 2,92%  και στο σύνολο κατά 1,89%.
Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,51% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,20%.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,58%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,27%.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I.2 :    ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ETAM ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
Τύπος Απασχόλησης Φύλο Αριθμός Ασφαλισμένων(1) Μέσο Ημερομίσθιο (Τακτικών Αποδοχών) Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Πλήρης Απασχόληση (2) Full Time (2) Άνδρες Males 576,165 60.80 1436.00
Γυναίκες Females 443,347 50.60 1189.77
Σύνολο   Total 1,019,512 56.37 1328.93
Μερική Απασχόληση (2) Part Time (2) Άνδρες Males 129,545 27.57 428.19
Γυναίκες Females 171,278 25.56 453.13
Σύνολο   Total 300,823 26.36 442.39
Σύνολο Άνδρες Males 705,403 56.52 1251.55
Γυναίκες Females 614,382 44.95 984.93
Σύνολο   Total 1,319,785 51.16 1127.43

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.2 : ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 10 ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ETAM ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
Τύπος Απασχόλησης Φύλο Αριθμός Ασφαλισμένων(1) Μέσο Ημερομίσθιο (Τακτικών Αποδοχών) Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Πλήρης Απασχόληση (2) Full Time (2) Άνδρες Males 148,694 36.57 821.56
Γυναίκες Females 113,046 33.81 758.20
Σύνολο   Total 261,740 35.38 794.20
Μερική Απασχόληση (2) Part Time (2) Άνδρες Males 95,814 20.29 355.49
Γυναίκες Females 116,047 19.29 330.57
Σύνολο   Total 211,861 19.75 341.84
Σύνολο Άνδρες Males 244,337 31.13 639.48
Γυναίκες Females 228,927 27.43 542.09
Σύνολο   Total 473,264 29.37 592.37

(1) Ο αριθμός των ασφαλισμένων δεν είναι διακριτός, επειδή ο ίδιος ασφαλισμένος μπορεί να μετρηθεί τόσες φορές όσοι είναι και οι εργοδότες του
(2) Ως ασφαλισμένοι με ”πλήρη απασχόληση” έχει ληφθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων του ΙΚΑ που εργάζονται με πλήρες ωράριο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εβδομαδιαίως, άλλως θεωρούνται ως εργαζόμενοι με ”μερική απασχόληση”

 2016

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 1,019,512 1328.93
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 300,823 442.39
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 261,740 794.20
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 211,861 341.84

 

Αριθμός ασφαλισμένων με μέσο μισθό άνω των 1000 1,019,512 56.83%
Αριθμός ασφαλισμένων με μέσο μισθό κάτω των 1000 774,424 43.17%

 

Η εξέλιξη της απασχόλησης στο ΙΚΑ από το 2010 μέχρι και το 2016

Αντλώντας παρόμοια στοιχεία που διατηρεί το ΙΚΑ με βάση τις υποβληθείσες Α.Π.Δ. για κάθε Ιανουάριο των ετών 2010 έως και το 2016 έχουμε τα εξής δεδομένα:

2015

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 1,019,512 1328.93
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 300,823 442.39
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 261,740 794.2
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 211,861 341.84
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό άνω των 1000 1,019,512 56.83%
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό κάτω των 1000 774,424 43.17%

2014

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 950,471 1398,98
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 247,307 490.19
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 247,377 836.88
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 177,344 378.55
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό άνω των 1000 950,471 58.58%
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό κάτω των 1000 672,028 41.42%

2013

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 904,456 1476.17
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 180,491 590.71
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 240,023 938.4
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 133,357 456.56
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό άνω των 1000 904,456 62.02%
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό κάτω των 1000 553,871 37.98%

2012

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 906,986 1556.8
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 176,074 676.07
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 271,741 1060.53
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 118,812 497.73
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό άνω των 1000 1,178,727 79.99%
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό κάτω των 1000 294,886 20.01%

2011

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 982,491 1572.78
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 181,615 654.42
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 336,243 1044.31
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 124,198 486.95
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό άνω των 1000 1,318,734 81.18%
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό κάτω των 1000 305,813 18.82%

 

2010

Αριθμός Ασφαλισμένων Μέσες Μηνιαίες Τακτικές Αποδοχές
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση) 1,083,722 1569.91
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων (μερική απασχόληση) 179,629 612.33
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (πλήρη απασχόληση 379,105 1039.11
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων (Μερική απασχόληση) 125,289 469.98
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό άνω των 1000 1,462,827 82.75%
Αριθμός ασφαλισμένων με μισθό κάτω των 1000 304,918 17.25%

Διαπιστώσεις:  

Σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 απασχολούμενων:

Ο μέσος όρος των αποδοχών των πλήρως απασχολούμενων διαμορφώθηκε στο έτος 2016 στα 1.328,93 ευρώ, από 1.569,81 το 2010.

Μεγάλη μείωση παρατηρείται επίσης και στον μέσο μισθό των μερικώς απασχολούμενων. (442,39 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016 από 612,33 τον Ιανουάριο του 2010

Πίνακας Taxheaven – Πηγή Δεδομένων ΙΚΑ

Ο Αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ αυξάνεται από το 2013 και μετά, ωστόσο η μεγαλύτερη αύξηση γίνεται μέσω της μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Α.Π.Δ. που διατηρεί το ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν από 305.000 το 2010 σε 512.000 τον Ιανουάριο 2016. (Σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός των οικοδομικών έργων)

Πίνακας Taxheaven – Πηγή Δεδομένων ΙΚΑ

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30744