Τα τελευταία νέα για την Επιχειρηματικότητα
Date:Friday, 8 April, 2016

Εναρκτήριο «λάκτισμα» για περίπου 4.000 προσλήψεις και κατανομές

Το εναρκτήριο «λάκτισμα» για περίπου 4.000 προσλήψεις και κατανομές προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έδωσε με απόφασή του το υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπογράφουν ο αρμόδιος για την Διοικητική Ανασυγκρότηση υπουργός, Χριστόφορος Βερναρδάκης και ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εγκρίνονται οι παρακάτω 3.982 προσλήψεις και κατανομές προσωπικού: 1. Πρόσληψη εκατόν τριών (103) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και εβδομήντα (70) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Ι.Δ. -Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) 2. Κατανομή πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ ́ τάξεως, οι περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού της 19 2015 (ΦΕΚ Γ ́/81/09-2-2016) και οι οποίοι καταλαμβάνουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις ειρηνοδικών των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων της χώρας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έτος 2016. 3. Κατανομή ογδόντα (80) δικαστικών λειτουργών, αποφοίτων της 21ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έτος 2016, ως εξής: α. Είκοσι ένα (21) άτομα για τη Διοικητική Δικαιοσύνη, β. Σαράντα πέντε (45) άτομα για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και γ. Δέκα τέσσερα (14) άτομα για τους Εισαγγελείς. 4. Πρόσληψη τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (3.564) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 5. Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εβδομήντα έξι (76) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Εταιρεία ́ ́ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. – ΑΔΜΗΕ Α.Ε ́ ́ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 6. Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα πέντε (35) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

www.dikaiologitika.gr